Saha Servisleri

Maksimum emre amadelik, ekipman güvenirliği ve zorunlu duruşları engellemek için uyguladığımız bakım programları:

  • Önleyici Bakım
  • Kestirimci Bakım
  • Planlı Bakım
  • Major Bakım

PowerNtech, bakım maaliyetlerini kontrol ederken en yüksek performansı elde etmek için yönetimsel gözetim, operasyonel uzmanlık ve nitelikli personel sağlar.

Gerçekleştirdiğimiz bazı bakım faaliyetleri:

  • Ana ekipmanların bakımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi,
  • Parça tamiri ve değişimi,
  • Taşeron hizmet yönetimi,
  • Yönetmeliklerle gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmış bakımların yapılması ve raporlanması,
  • Online izleme ve tanımlama,
  • Yeni ürünler, yöntemler ve teknikler mevcut olduğunda tesisin iyileştirilmesi,