Kalite & İSG Politikamız

Tüm faaliyetlerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında en yüksek kaliteye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaşabilmek için belirlediğimiz Kalite & İSG Politikamız aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.

- Tüm faaliyetlerimizde önceliğin "Can Güvenliği" olduğunu tüm personelimize benimsetmek.

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçleri sürekli iyileştirmek ve performansımızı arttırmak.

- Teknolojik gelişmelerin etkin bir şekilde takibi yapılarak; gerek personel gerekse kullanılan ekipmanların bu gelişmelere uyum sağlamasını gerçekleştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak.

- Verilen hizmetin kalitesini gerçel parametreler ile denetlemek, gerekli olması durumunda aksiyon alarak sürekli gelişim ve iyileştirmeyi sağlamak.

- Çevresel kirlenme riskine karşı tüm faaliyetlerimizde etkin bir atık yönetim sistemi uygulamak.

- Doğal kaynakların efektif olarak kullanımını sağlamak.

- Yürürlükte bulunan İSG ve çevre ile ilgili standart ve yasal mevzuatlara uymak.